Hoge resolutie ISOBUS Sectiebesturing (106)

Initiatiefnemer SBG Innovatie heeft in september het project ‘Hoge resolutie ISOBUS sectiebesturing’ opgeleverd.

Doel/resultaat

Het doel van dit project dat valt onder het thema Controlled Traffic Farming is het ontwikkelen van sectiebesturingssoftware om via de ISOBUS veldspuiten en kunstmeststrooiers met de hoogst mogelijke resolutie aan te kunnen sturen.

Met hoogst mogelijke resolutie wordt bedoeld dat een kunstmeststrooier wellicht maar 2 secties heeft, maar dat nieuwe veldspuiten op dopniveau kunnen worden geschakeld. Elke spuitdop van de veldspuit heeft een eigen adres op het bussysteem en zodoende kan de sectiebesturing ook per spuitdop gaan schakelen om overlap in bespuitingen te voorkomen.

Download