Verkenning automatische verwijderingstechnieken (104)

Doel/ resultaat:
Onlangs heeft initiatiefnemer Consortium Bolletelers NH het project Verkenning automatische verwijderingstechnieken (104) opgeleverd binnen het thema gewasbescherming.

Het doel van dit ontwikkelverzoek was een inventarisatie naar de (technische) mogelijkheden van het verwijderen en/of markeren van de zieke plant en naar de mogelijkheden die er zijn voor de exacte lokalisering van de zieke plant. Het resultaat is een notitie met mogelijke oplossingsrichtingen voor verwijderen en lokalisering.

Download: