Generiek besturingsplatform (99) : Een Modulair softwareplatform voor precisielandbouw

Initiatiefnemer Naaijkens ID heeft recent binnen het thema Controlled Traffic Farming het project ‘Generiek besturingsplatform’ opgeleverd.

Doel/resultaat:
Doel van het project was het ontwikkelen van basislagen en een basisapp, waarop tal van specifieke Apps kunnen draaien. Er is een win32 basislaag ontwikkeld welke communiceert met ISOBUS.

Download: