Groeimodel aardappel in QMS akkerbouw (097)

Het project Groeimodel aardappel in QMS akkerbouw (097) van initiatiefnemer Het Nieuwe Telen valt zowel binnen het thema: Gewasbescherming als /bemesting

Doel/resultaat:
Doel van dit project is het garanderen dat er wekelijks relevante informatie over gewasgroei van een perceel beschikbaar komt waarmee de teler/adviseur kan vergelijken en teeltmaatregelen kan nemen. Hiervoor nodig zijn vergelijkingslijnen van een groeimodel aardappelen in de parametergrafieken van de applicatie QMS akkerbouw, gebaseerd op geselecteerde teeltdoelen en rassen, gekozen invloed factoren en meetgegevens van plaatselijke klimatologische veldomstandigheden.
Opgeleverd is een module/applicatie in de web applicatie QMS akkerbouw die voor betreffende percelen aangeeft wat de potentiële biomassa groei zou zijn bij optimale groei omstandigheden waarbij aangegeven kan worden welke groeifactoren in welke mate als optimaal ingerekend moeten worden en waarbij gegevens worden benut van Mijnakker, plaatselijke klimatologische data van vrije en bedrijfseigen weerstations en praktijkmetingen.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Rapportage: Groeimodel aardappel in QMS akkerbouw