Real-time (3D) visualisatie perceelsdata (141)

Het project Real-time (3D) visualisatie perceelsdata (141) van initiatiefnemer Naaijkens ID is binnen het thema algemeen opgeleverd.

Doel/ resultaat
Doel is het ontwikkelen van een systeem (software) voor de real-time (3D) visualisatie van plaats specifieke data. Hierbij worden verschillende data laagsgewijs aan de gebruiker gepresenteerd en wordt direct controle geboden op de metingen en geeft dit ook ogenblikkelijk inzicht in de ruimtelijke variabiliteit. Daarnaast worden data op een gestandaardiseerde manier opgeslagen (ISO-XML, CSV) voor eventuele verwerking met een plaats specifiek bedrijfsmanagementsysteem. Deze opdracht is in december 2012 afgerond.

Download
» Rapport: Real-time (3D) visualisatie perceelsdata