Zones met Opbrengstpotentieel (096)

Initiatiefnemer Van den Borne Aardappelen heeft het project Zones met Opbrengstpotentieel (096) opgeleverd.

Doel/ resultaat
Dit project binnen het thema algemeen heeft een verslag opgeleverd met 1) de waarnemingen vooraf, 2) de opbrengstpotentiekaarten, 3) de maatregelen die op basis daarvan genomen zijn, 4) een opbrengstmeting; en 5) een analyse waaruit blijkt in welke mate de opbrengstpotentie: kan dienen als aanknopingspunt voor teelthandelingen, een betrouwbare voorspelling geeft van de plaats specifieke opbrengst.

Ook deze opdracht is in november 2012 afgerond

Download
» Rapportage: Ontwikkelverzoek: Zones met opbrengstpotentieel