Octasia Sturing&testgroepen PL (095)

Het project Octasia Sturing&testgroepen PL is door de initiatiefnemers Agrifirm, CZAV, Landbouwcommunicatie, SuikerUnie en Nedato als bedrijfsoverstijgend ingediend binnen het thema algemeen.

Doel/ resultaat
Door middel van enkele kleine testgroepen (boerencommunity of practice) hebben de PETA leden onderzocht wat beperkingen zijn voor het gebruik van tools die leiden tot verbeteringen in de bedrijfsvoering en adaptievermogen voor precisielandbouw. Ook deze opdracht is in juni 2013 afgerond.

Download
Eindrapport: Bedrijfsmanagementsystemen in de akkerbouw; een inventarisatie van gebruiken en wensen.