Volvelds automatisch onkruid bestrijden (094)

Het project Volvelds automatisch onkruid bestrijden is door de initiatiefnemers Bio Trio, T. Vaalburg, Naaijkens Innovative Design, Steketee en Bio SBF als bedrijfsoverstijgend ingediend.

Doel/ resultaat
Binnen het project zijn datasets opgeleverd van de opgenomen gewassen en onkruiden in het veld. Daarbij zijn algoritmes ontworpen die in de gewassen ui en peen onkruid kunnen detecteren. Voor de volvelds situatie van spinazie wordt een indicatie gegeven welke algoritmes perspectief bieden voor detectie van onkruid en gewas.

Download
Rapportage: Automatisch onkruid bestrijding PPL-094; doorontwikkelen algoritmes voor herkenning onkruid in uien, peen en spinazie.