Besturing VLOS op basis van windmeter (92)

Binnen het thema gewasbescherming is onlangs het rapport Besturing VLOS op basis van windmeter door initiatiefnemer KWH Holland opgeleverd. VLOS staat voor: Variabele LuchtOnderSteuning.

Doel/resultaat
Doel van het project is het ontwerp van een windmeter, waarmee met een potentiometer de windsnelheid haaks op de spuitmachine kan worden bepaald; bij windstilte staat de windmeter in de middenstand. Het uitgangssignaal van de potentiometer is de basis voor de aansturing van de luchtklep in de windstroom van de spuitmachine. De stand van de luchtklep moet automatisch en recht evenredig aan de stand van de windmeter (potentiometer) worden aangepast. Daarnaast moet het systeem ook handmatig kunnen worden bediend vanuit de trekker zodat buitenrijen met de juiste luchtklepstand kunnen worden bespoten.

Het doel is om een prototype voor een dergelijk systeem te ontwikkelen, te testen en te valideren in de praktijk.

Download: