PPL zodebemester II (85)

Initiatiefnemer
Landbouwcommunicatie en Slootsmit

Doel/resultaat
Het project PPL zodebemester II is door initiatiefnemer Landbouwcommunicatie en Slootsmit ingediend. Met als doel het testen van de praktijkversie van de PPL Zodebemester om drijfmest en N uit reststromen precies en emissiearm toe te dienen en het vergelijken van de werking van meststoffen uit luchtwassers toegepast met deze machine om kunstmest N te vervangen op grasland tijdens de bemesting van de laatste snede. Het onderzoek dient tevens om apparatuur te testen tbv biomassametingen in grasland.

Download