PPL actualiteiten in het onderwijs (084)

Dit bedrijfsoverstijgende project PPL actualiteiten in het onderwijs van de initiatiefnemers Van den Borne Aardappelen, Landbouwcommunicatie, Groene Kennis Coöperatie, Naaijkens Innovative Design, Henk Pol en ZLTO heeft de volgende twee resultaten opgeleverd:
  1. Aanvulling en verdieping basis van onderwijsmodulen met PPL resultaten in de vorm van kennis en tools. Hierbij is de didactische vormgeving essentieel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt en protocollen opgesteld met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen over het beschikbaar stellen van kennis en tools.
  2. Extra trainingen van docenten om inzet van het verkregen materiaal te borgen. Dit gebeurt in de vorm van excursie, demo’s en trainingen. Hiervoor wordt aangesloten op het KIGO project.
De opdracht is in juni 2013 afgerond.