Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor bijbemesten gewassen

Initiatiefnemer
Binnen het thema bemesting is het project Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor bij bemesten gewassen opgeleverd door de initiatiefnemers BLGG, Agrifirm Plant, HWodKa, Wiski, Landbouwcommunicatie, Kverneland en ZLTO.


Doel/resultaat
Dit bedrijfsoverstijgende project had als doel om via een literatuuronderzoek (najaar 2011) de bruikbaarheid te onderzoeken van het gebruik van (typen van) sensoren en satellieten en de vegetatie-indexen NDVI, WDVI  om daarmee bij meerdere gewassen de gewasontwikkeling en opname van nutriënten te schatten. En om via veldonderzoek op praktijkpercelen (groeiseizoen 2012) gegevens te verzamelen bij minimaal 10 perspectiefvolle gewassen en voor minimaal drie nutriënten (N,P,K). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van bijmestsystemen

Het eerste gedeelte van de opdracht, een literatuurstudie, is in februari 2012 afgerond en gepubliceerd. Het 2e gedeelte van de opdracht, het veldonderzoek is in mei 2013 afgerond.

Downloads