Integraal pakket “akkerbouw 2015” (070)

Doel/resultaat:
Het project Integraal pakket “akkerbouw
2015” (070) van initiatiefnemer Wiski had als doel: het stimuleren van precisielandbouwtoepassingen in de akkerbouw. Een GEO-datamanagementprogramma wordt geïmplementeerd op bedrijfsniveau en getoetst aan de hand van minimaal twee perspectiefvolle precisielandbouwtoepassingen.
De opdracht is in april 2013 afgerond.

Download:
Rapportage 
Integraal pakket 'akkerbouw 2015'