Precisie toediening mineralen met dierlijke mest (onderdeel agronomie) (69)

Initiatiefnemer Agritip

Doel/resultaat:
Binnen dit ontwikkelverzoek zijn de technische aspecten van de precisiebemester uitgewerkt. Dit is bereikt door binnen dit ontwikkelverzoek scenario’s 1 en 2 te ontwikkelen als basis voor het uiteindelijke doel, scenario 3. De basis voor deze ontwikkeling wordt gevormd door de gehalten aan mineralen (N, P en K) en het uitgebrachte volume mest in zogenaamde as-applied kaarten. In scenario 2 wordt dit aangevuld met een aanpassing van de afgifte op basis van de gehaltes gemeten in de vracht met mest. Een goede mineralenbenutting uit dierlijke mest verbetert de acceptatie voor het gebruik van dierlijke organische mest in de akkerbouw. Zo wordt dierlijke mest een economisch aantrekkelijke vervanger van kunstmest en worden verliezen door af- en uitspoeling beperkt.

Downloads:

 069 Rapportage_PPL_pubversie.pdf