Perceels ID (066)

Initiatiefnemers KMWP, Het Nieuwe Telen, Suiker Unie, Agco, SBG Innovatie en ZLTO hebben het project Perceels ID opgeleverd.

Doel/ resultaat

Doel van Perceels ID was het uitwerken van een methodiek die het mogelijk maakt om gegevenssets uit verschillende bronnen, die betrekking hebben op eenzelfde perceel, automatisch aan elkaar te koppelen. Het resultaat omvat het informatica technische aspect: Hoe kom je tot een goede identificatie van percelen waarmee alle gebruikers uit de voeten
kunnen?

Downloads
» Rapport Unieke Perceelcodering
» Folder Unieke identificatie van percelen