Plaatsspecifiek toedienen van granulaat (63)

De initiatiefnemersgroep Precisielandbouw Oost Drenthe heeft binnen het thema gewasbescherming de rapportage van het project ‘Plaatsspecifiek toedienen van granulaat’ opgeleverd.

Doel/resultaat
Doel van dit project is het ontwikkelen van een werkmethode om plaatsspecifiek granulaat toe te kunnen dienen ter voorkoming van alen schade in de teelt van aardappelen. De opdracht is in juni 2012 afgerond.

Download