Map based CTF (GAOS2)

Doel/resultaat
Het project Map based CTF (GAOS2) (61) van initiatiefnemers HWodKa, SBG Innovatie, Tyker Technology en ZLTO is een bedrijfsoverstijgend initiatief met als doel: een methode te verschaffen voor een efficiënte en effectieve benutting van de ruimte door toepassing van CTF t.b.v. het bedrijven van Precisielandbouw.

Download
rapportages:
  1. Optimalisatie rijpadenpatroon voor de rompakker
  2. Toevoegen kopakkers aan geoptimaliseerd rijpadenpatroon voor de rompakker GAOS v3