PlaatsSpecifiek PerceelsManagement van de kaart (060), HWodKA

Initiatiefnemer HWodKA leverde PlaatsSpecifiek PerceelsManagement van de kaart (060) op. Doel van dit initiatief was het leveren van een bijdrage aan de kennis over de samenhang tussen ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen en gewasontwikkeling ten behoeve van PSPM.

Resultaat

Het resultaat is: een methode voor het genereren van gewaskaarten met ruimtelijke patronen van gewasontwikkeling en –opbrengst op basis van historische remote sensing beelden. Tevens is er een database beschikbaar met tijdserie van remote sensing beelden voor 10 percelen die onderdeel zijn van AG&B, met mogelijkheid voor opschaling. Ook deze opdracht is in oktober 2011 afgerond.

Download