Zodebemester (055), Landbouwcommunicatie en Slootsmit

Initiatiefnemer Landbouwcommunicatie en Slootsmit hebben in oktober 2011 de Zodebemester (055) afgerond. Doel van dit onderzoek was het testen van specifieke apparatuur (PPL Zodebemester) om drijfmest en N uit reststromen precies en emissiearm toe te dienen en het vergelijken van de werking van meststoffen uit reststromen toegepast met deze machine om kunstmest N te vervangen op grasland.

Download:

Ook onder nieuws is het nodige over dit initiatief te vinden.