App-X (054)

Doel/Resultaat:

Het project App-X (054) van initiatiefnemer BLGG had als doel het aanbieden van een online app (voorlopige werknaam X) waarmee de Nederlandse akkerbouwer en/of voorlichter de bodem- en gewasstatus kan beoordelen en waarmee hij kan berekenen of een (bij)bemesting met een of meerdere nutriënten nodig is. De opdracht is in maart 2013 afgerond.

Download:
Eindrapport: App-X (054), Online app voor bijmesten