Oplevering rijenbemesting aardappelen (46)

Binnen het thema bemesting hebben initiatiefnemers  CZAV, LandbouwCommunicatie, Nedato en Suiker Unie het bedrijfsoverstijgende project ‘Rijenbemesting aardappelen maart 2011 (46)’ opgeleverd.

Doel/resultaat:
Het doel van het project is een landelijke adviesbasis voor rijenbemesting bij aardappels. Hierbij wordt adviesbasis zoals nu ook bestaat voor breedwerpige toediening van kunstmeststoffen en voor rijenbemesting bij maïs opgeleverd. De opdracht is in oktober 2012 afgerond.

Downloads: