Webbased aaltjesbeheermodule (042)

Agrifirm Plant heeft binnen het Programma Precisie Landbouw (PPL) Agrifirm Aaltjesadvies laten ontwikkelen; online advies over het gebruik van granulaten, grondontsmetting en vanggewassen ter bestrijding van het aardappelcysteaaltje.

De berekeningen zijn gebaseerd op de kennis uit het aaltjesadviesprogramma NemaDecide. Deze Internetmodule is te benaderen via www.agrifirm.com/aaltjesadvies. Met Agrifirm Aaltjesadvies kan een teler zelf uitrekenen wat de beste maatregel is in zijn situatie voor de beheersing van een aardappelmoeheid (AM) besmetting. Na het invoeren of ophalen van een bemonsteringsuitslag en de keuze voor een ras en een aanvullende bestrijding, zoals bijvoorbeeld toevoegen van granulaat, wordt berekend wat het effect is van de gekozen aanpak op populatieontwikkeling en opbrengst. Voor pootgoedtelers wordt bovendien het effect van de aanpak op de detectiekans aardappelmoeheid (AM) berekend. Behalve voor een granulaat kan ook gekozen worden voor andere maatregelen als een grondontsmetting, teelt van een vanggewas en teelt van een resistent ras.

In dit project wordt een web-based aaltjesbeheersmodule in een GIS omgeving ontwikkeld met als doel om een innovatief online beslissingsondersteunend systeem voor plaatsspecifieke aaltjesbestrijding beschikbaar te stellen voor aardappeltelers. (opleverdatum mei 2011)

Downloads: