Attenderingsfunctionaliteit (036)

Initiatiefnemer KMWP heeft binnen het thema ‘algemeen’ het volgende product opgeleverd: Attenderingsfunctionaliteit.

Doel/resultaat
Het doel van dit project is het bijdragen aan de Global Gap-compliancy van de bedrijfsvoering van gebruikers/akkerbouwers, door het opleveren van attenderings-functionaliteit in de vorm van een gestandaardiseerde webservice. Deze webservice ondersteunt het proces van GBM-keuze ten behoeve van bespuitingen.

Download