Verwerking CropCircle-data (035)

KMWP is initiatiefnemer van het project Verwerking CropCircle-data.


Doel/resultaat:

Het doel van dit project is a) het opstellen van aanbevelingen over de manier waarop (CropCircle) sensordata geintegreerd dienen te worden met andere data in een BMS/agro-ERP*, om er zinvolle managementinformatie van te construeren. b) Daarnaast worden voor- en nadelen gerapporteerd van de inzet van bestaande software voor verwerking van sensordata (binnen het perspectief van de PPL I&S visie), ter ondersteuning van make-or-buy beslissingen.

Downloads: