DuurzaamheidsAdvies en –Benchmark suikerbieten (33)

Suiker Unie is initiatiefnemer van het project DuurzaamheidsAdvies en –Benchmark suikerbieten


Doel/resultaat:

Het doel is op perceelsniveau volledig inzicht op duurzaamheid, door een benchmark van het perceel met de 25% besten uit de regio, het regiogemiddelde en met het landelijk gemiddelde. Het adviessysteem Unitip-Online van Suiker Unie is uitgebreid met duurzaamheidskenmerken, met name op Energieverbruik en milieubelasting. Programma-aanpassing in/aan Unitip Online, met kengetallen op het gebied van duurzaamheid. Eind januari 2011 is de opdracht opgeleverd.

Downloads: