Adviesbasis voor N rijenbemesting suikerbieten (032)

Het bedrijfsoverstijgend project Adviesbasis voor N rijenbemesting suikerbieten is ingediend door de initiatiefnemers Suiker Unie, BLGG en LandbouwCommunicatie.


Doel/resultaat:

Komen tot een adviesbasis voor N-rijenbemesting bij suikerbieten, zodat de teler weet welke besparing t.o.v. breedwerpige toediening te realiseren is. In december 2010 is onderstaande rapportage opgeleverd.


Downloads: