Beregening met remote sensing (029)

Jacob van de Borne is initiatiefnemer van het project Beregening met remote sensing.

Doel/Resultaat:
Het doel van dit project is nagaan of beregeningsadvies m.b.v. radar- en neerslagbeelden (remote sensing) even nauwkeurig is als met bodemvochtstations.

Begin april 2011 is de opdracht opgeleverd.

Downloads: