Bemesting van praktijkpercelen tafelaardappelen en implementatie van een ijklijn voor de Yara N-sensor (027)

In dit project ging het om het beschikbaar krijgen van ijklijnen voor N-bijbemestingsadvies op basis van sensorinformatie om plaatsspecifiek te kunnen bemesten in de consumptieaardappelteelt door vergelijking van data van enkele in de praktijk beschikbare sensoren: de Yara N-sensor en satellietbeelden. (opleverdatum juni 2011)

De metingen in het bedrijfsoverstijgende project zijn door PPO uitgevoerd met de Cropscan, aanvullende destructieve gewasanalyses zijn uitgevoerd door ALTIC.