Variabel poten tafelaardappelen (026)

Initiatiefnemer WISKI

Doel/resultaat:
Doel van dit project is om antwoord te krijgen op de vraag of door rekening te houden met bepaalde bodemeigenschappen en daar de pootafstand op aan te passen, met tot een homogener eindproduct, met een hogere opbrengst en een uniformere maatsortering kan realiseren. (opleverdatum juni 2011)

Optimalisatie van de vochtvoorziening op plantniveau is mogelijk door het aanpassen van de plantafstand aan de lokale bodemomstandigheden. Voordelen hiervan zijn drieledig: enerzijds een mogelijke besparing op pootgoedhoeveelheid en anderzijds het beter laten groeien van de individuele plant en een betere maatsortering afgestemd op de marktvraag.

Op basis van de “mol” van The Soil Company (TSC)) en de bodemkaarten van Altic kunnen van percelen de verschillende bodemparameters, waaronder lutum, organische stof, de bulkdichtheid en vochtleverend vermogen in kaart worden gebracht. Deze twee kaarten lijken ook in de praktijk van de akkerbouwer een goed beeld te geven van de werkelijke omstandigheden. Samen met de eigen ervaringen en kennis van de percelen kan een kaart geconstrueerd worden met variabele pootafstanden.

Downloads: