Optimalisatie bemestingsadvies/ produkthomogeniteit (018)

Initiatiefnemer: Nedato

Doel/resultaat:
Dit project dat in juli 2011 is afgerond heeft als doel het testen of het inwerken in de aardappelrug van KAS, Urean en Entec samen met Amistar in combinatie met Vydate en Actara effectief en veilig toegepast kunnen worden.

Downloads
: