Adviesregels (17)

Doel/resultaat:

Dit bedrijfsoverstijgende project is ingediend door de initiatiefnemers HWodKa, KMWP, Hamster/Wage, Wiski, Jacob van de Borne, Spinof/Hogeland/Wadden/Mijno van Dijk, Nedato, CZAV, Agrifirm, Agritip, Het Nieuwe Telen, BLGG en ZLTO

Dit project had de volgende doelstellingen:
  1. het ontwikkelen van ijklijnen om de N-inhoud van het gewas aan de hand van reflectiemetingen te kunnen bepalen
  2. het ontwikkelen van adviesregels om de bijmestgift vast te stellen aan de hand van de gemeten N-inhoud van het gewas, met inachtname van informatie zoals, ras (Seresta, Fontane, Agria en twee HZPC rassen in pootaardappelen), teeltdoel (consumptieaardappelen (vers en proces), pootaardappelen, zetmeelaardappelen) tijdstip van bijmesten, en bodemeigenschappen (Noordelijke klei, Centrale klei, Zuid oostelijk zand en de veenkoloniaal).
  3. De ontwikkelde ijklijnen en adviesregels worden beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers.

Downloads:


De data zijn beschikbaar via www.agrifoodlivinglab.nl