QMS Online (009)

QMS / Het Nieuwe Telen is initiatiefnemer van het project QMS Online

Doel/resultaat:

Het project heeft als doel een ICT-applicatie ontwikkelen, die direct gekoppeld is aan Mijnakker.nl en het gebruikers mogelijk maakt snel en gemakkelijk aanvullende gegevens toe te voegen aan de basisgegevens van de percelen van Mijnakker.nl en dan zelf grafieken en overzichten te krijgen waarin parameters van de eigen percelen vergeleken kunnen worden met gemiddelden van geselecteerde ander percelen. De data die voortkomen uit QMS Online zijn uniek. Dit wordt veroorzaakt omdat deze data uitsluitend gericht zijn op de teelt van gewassen en de relatie die gelegd wordt tussen de diverse gegevensstromen de meerwaarde (en unieke kennis) vormen die de stichting “het nieuwe telen” voor ogen heeft.

Medio maart 2011 is de opdracht opgeleverd.