Map based Controlled Traffic Farming (8)

HWodka is initiatiefnemer van het project Mapbased CTF.


Doel/resultaat:

Het project is bedoeld om het optimalisatie-programma GAOS verder te ontwikkelen voor de planning van (semi-) permanente rijpaden.

Opgeleverd is een web-applicatie van een programma voor het produceren van perceel-, teelt- en bewerkingspecifieke geo-akkerplannen (bewerkingskaarten) waarmee CTF op praktijkschaal toegepast kan worden. Map-based CTF zal zich in eerste instantie richten op permanente werklijnen voor de bewerking ‘gewasbescherming’. Hierdoor is map based CTF in beginsel geschikt voor gangbare teelten en teelttechnieken.


Downloads: