Plant specifieke GB (onkruiddetectie in de rij) (007)

Initiatiefnemer
Bio Trio, Suiker Unie en Steketee

Doel/resultaat
Het project Plantspecifieke GB (onkruiddetectie in de rij) is door de initiatiefnemers Bio Trio, Suiker Unie en Steketee als bedrijfsoverstijgend ingediend. Door veldtesten van de Steketee onkruidwieder en Wageningen UR technieken is een ‘top of the bill’ toepassing beschikbaar, die zonder problemen bij demonstraties wordt ingezet. Opgeleverd wordt een goed geteste onkruidwieder met bijbehorende testrapporten. Deze opdracht is in november 2011 afgerond.

Download