PPL excursie 2012

Bijna 50 personen uit alle geledingen van PPL (initiatiefnemers, Stuurgroepleden, kenniscoördinatoren en uitvoerders) namen maandag 27 februari deel aan de derde excursie van het Programma Precisie Landbouw (PPL).

Op verzoek van de programmaleiding hadden Bert van Sonsbeek en Twan Buijs van HAS Den Bosch een programma samengesteld waarbij kennisuitwisseling centraal stond. Plaats van handeling deze keer: Zuidwest-Nederland.

Na de ontvangst bij PPO Westmaas door de nieuwe Stuurgroepvoorzitter Renée Bergkamp vertelde Wim van de Ree over de ervaringen van Nedato binnen PPL. Ontwikkelingen van Agrosense werden toegelicht door Malko Swelheim van Ordina (uitvoerder in PPL projecten).  Programmaleiders Henny van Gurp en Margreet Jongema gingen in op de stand van zaken binnen het programma. Na de lunch zijn bedrijfsbezoeken gebracht aan Steketee en Novifarm (deelnemer HWodKa) waar binnen PPL gerealiseerde ontwikkelingen werden getoond.

Foto-impressie van de dag: