Flyer

In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren het landbouwbedrijfsleven
en het ministerie van EL&I in hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve
Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming.

>> Download flyer