Het gebruik van data uit het satelliet dataportaal is weer een stap dichterbij de landbouwpraktijk gekomen. Via deze link kunnen NDVI kaarten van Nederland op schaalniveau 25 bij 25 meter bekeken en gedownload worden.

In de viewer zijn beelden te zien van opnamen van de DMC satelliet van Nederland op dagen dat de bewolking geen belemmering gaf voor het maken van de kaarten. Ook kunnen tijdreeksen van biomassa (uitgedrukt in NDVI) per meetpunt bekeken worden.

Link naar oudere artikelen in ons Nieuwsarchief

Go To Top