Op donderdag 28 januari 2016 is de slotbijeenkomst van het project IJKakker. Bij Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 te Westerbork.

 

2015 is het finale jaar van IJKakker. Drie jaar lang werden in en met de praktijk adviesdiensten ontwikkeld waarmee akkerbouwers de weg naar een duurzame akkerbouw gaan vinden. Op donderdag 28 januari 2016 wordt IJKakker officieel afgesloten met een slotbijeenkomst.
Het is nu de hoogste tijd om de resultaten met u te delen en vooruit te kijken naar de toekomst. Hoe gaan telers in hun dagelijkse praktijk de vruchten plukken van de nieuw ontwikkelde tools en rekenregels uit IJKakker? Wat wordt de volgende stap in precisielandbouw? U hoort het tijdens de Slotbijeenkomst. Deze slotbijeenkomst wordt gehouden in Westerbork (Drenthe) bij Zalencentrum Meursinge aan de Hoofdstraat 48. In grote lijnen is dit het programma:
 
13.00 uur        Ontvangst
13.15 uur        Welkom door IJzebrand Rijzebol
                         (stuurgroepvoorzitter)
13.30 uur        Presentatie resultaten IJKakker-deelprojecten
14.00 uur        Ervaringen vanuit de akkerbouw-praktijk door
                         Derk Gesink, eigenaar van één van de ijkpercelen
14.15 uur        Informatiemarkt en netwerken
15.15 uur        Forumdiscussie door het bedrijfsleven over
                         precisielandbouw nu en in de toekomst
16.00 uur        Slotwoord door Henk Jumelet, gedeputeerde
                         provincie Drenthe
16.15 uur        Afsluiting en borrel

Houd donderdag 28 januari 2016 vrij in uw agenda! U kunt zich aanmelden via deze link.

Link naar oudere artikelen in ons Nieuwsarchief

Go To Top