Op 25 maart is in Apeldoorn een innovatief ICT-stimuleringsprogramma voor meer rendement gestart.

Op dinsdag 25 maart hebben de coöperaties, Agrifirm Plant, Suiker Unie, CZAV en Nedato en onderzoeksinstelling Wageningen UR met de Agro ICT partijen Agrovision en Dacom (Crop-R) een overeenkomst gesloten om samen een vierjarig ICT-Stimuleringsprogramma te starten. Doel is meer rendement voor de telers met behulp van innovatieve applicaties gebaseerd op digitale registratie en uitwisseling van teeltgegevens.

Koppeling voor succes
Belangrijk voor het succes dat beoogd wordt, is de koppeling van en met data van RVO.nl. In de voorbereiding zijn met het ministerie en RVO.nl goede afspraken gemaakt om te bereiken dat we binnen de sector allemaal dezelfde koers aanhouden. Verdere informatie is beschikbaar bij de deelnemende partijen aan het Stimuleringsprogramma.

Link naar oudere artikelen in ons Nieuwsarchief

Go To Top