Op 11 maart 2014 vindt de NVTL Studiedag plaats. Lees hieronder verdere info en de uitnodiging.

Geacht NVTL lid,

Wij zijn gelukkig dat we u het programma voor de NVTL Studiedag van 11 maart 2014 kunnen presenteren. Nu voor de eerste keer niet op papier maar via de mail met directe links naar het dagprogramma.
Voor ieder van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek bieden we u een boeiend dagprogramma aan rond het actuele thema:

Technologie voor gezonde agrarische productie

waarbij gezond betekent: goed voor ondernemer, consument, dier en plant.

De studiedag bestaat daarom uit drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen, na de lunch, een kort gezamenlijk (plenair) deel met een intermezzo en een voor alle secties interessante spreker: Onno Franse, Programme Director Healthy Living & Climate Action van AHOLD.

De sessies presenteren actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zoveel mogelijk de interactie tussen de deelnemers.  Uiteraard kunt u ook onderdelen van verschillende sessies bijwonen.

Daarnaast geeft de lunch en de borrel u veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen.

De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

De sectie Teelttechniek onderscheidt 2 onderdelen:

1.    Hoe kan de teelt duurzamer ingericht worden? En wat is de rol van de techniek daarbij?
2.    Hoe kan de landbouwwerktuigenindustrie hier adequaat op inspelen? Het signaal is dat de sector niet goed weet waar zij op afgerekend gaat worden.

Dagprogramma Teelttechniek: www.nvtl.info/teelttechniek

De sectie Glastuinbouwtechniek gaat in op de Duurzaamheidsagenda Glastuinbouw 2011 – 2015, met innovaties vanuit het Programma Glastuinbouw Waterproof, het Programma Kas als Energiebron  en onderzoek vanuit het Project Gezonde Kas.

Dagprogramma Glastuinbouwtechniek: www.nvtl.info/glastuinbouwtechniek

De sectie Veehouderijtechniek gaat 's morgens op excursie naar een pas geopende, zeer innovatieve kalverhouderij met een stal voor ruim 1.100 kalveren. In de middagsessie worden aspecten van diergezondheid en -welzijn  belicht vanuit Verantwoorde Veehouderij.

Dagprogramma Veehouderijtechniek: www.nvtl.info/veehouderijtechniek
 
Via het programma kunt u weer doorklikken naar aanvullende informatie zoals inschrijfkosten e.d. en het inschrijfformulier.
Lukt het u niet om naar de programma´s te linken ga dan naar de NVTL web site www.nvtl.info en klik op de knop Studiedag. De rest wijst zich dan vanzelf onder Studiedag 2014.

Ik hoop u allen op 11 maart te mogen begroeten.
met vriendelijke groet namens het NVTL bestuur,
Gerard Bot, secretaris NVTL

Link naar oudere artikelen in ons Nieuwsarchief

Go To Top